Para registrarse en español, consulte el menú desplegable de selección de idioma en la parte superior derecha de esta pantalla.

Xav rau npe ua Ntawv Hmoob, xyuas qhov xaiv hom lus saum toj sab xis ntawm daim phiaj kom rub tau los xaiv.

Si aad iskugu diiwaangeliso Af-soomaali, fiiri liiska xulashada luuqada ee ku yaala midigta sare ee shaashaddan.

使用简体中文进行疫苗注册,请致电 844-684-1064.

हिंदी में वैक्सीन के पंजीकरण करने के लिए, कृपया 844-684-1064 पर कॉल करें।

Si aad iskugu diiwaangeliso Af-soomaali, fiiri liiska xulashada luuqada ee ku yaala midigta sare ee shaashaddan.

Diiwaanka Tallaalka COVID-19 ee Wisconsin

Qof kasta oo da'diisu tahay 12 ama ka weyn ayaa hadda qaadan kara tallaalka COVID-19. Tallaalku waa bilaash, caddeynta caymiska, aqoonsiga shakhsiga, ama dhalashada looma baahna.

Isdiiwaangeli hadda si aad u qabsatid ballanta tallaalka COVID-19

Si lagaaga caawiyo diiwaangelinta ballan ama kaalmada kale ee diiwaanka tallaalka, fadlan wac khadka bilaashka ah 844-684-1064. Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan diiwaanka tallaalka, booqo bogga internetka ee diiwaanka tallaalka COVID-19 ee Waaxda Adeegyada Caafimaadka ee Wisconsin.

Fiiro gaar ah: Boggani wuxuu u baahan yahay adeegsiga noocyadan baroowsarada ee soo socda: Google Chrome (nooca ugu dambeeyay), Microsoft Edge (nooca ugu dambeeyay), Safari (nooca ugu dambeeyay)