Para registrarse en español, consulte el menú desplegable de selección de idioma en la parte superior derecha de esta pantalla.

Xav rau npe ua Ntawv Hmoob, xyuas qhov xaiv hom lus saum toj sab xis ntawm daim phiaj kom rub tau los xaiv.

Si aad iskugu diiwaangeliso Af-soomaali, fiiri liiska xulashada luuqada ee ku yaala midigta sare ee shaashaddan.

使用简体中文进行疫苗注册,请致电 844-684-1064.

हिंदी में वैक्सीन के पंजीकरण करने के लिए, कृपया 844-684-1064 पर कॉल करें।

Si aad iskugu diiwaangeliso Af-soomaali, fiiri liiska xulashada luuqada ee ku yaala midigta sare ee shaashaddan.

Diiwaanka Tallaalka COVID-19 ee Wisconsin

Dadweynaha Tallaalka Raba ee Milwaukee – Waaxda Caafimaadka ee Magaalada Milwaukee kilinigyadeeda tallaalka (Northwest Health Center, South Side Health Center, iyo Menomonee Valley) ballan la'aan ayaa la imaadaa oo la iska diiwaangeliyaa. Qofkii raba intarnetka ayuu ku soo buuxin karaa foomka diiwaangelinta. Tallaabada ugu dambeysa diiwaangelinta waa in la calaamadiyo goobta ballanta, taariikhda, iyo wakhtiga – laakiin maaddaama la iska imaado ballan la'aan goobaha magaalada Milwaukee, uma baahnid in aad ka jawaabto tallaabada ugu dambeysa. Goobo kale oo ku yaalla Milwaukee ayaa la iska imaan karaa ballan la'aan oo ballan ayaa laga qabsan karaa.

Isdiiwaangeli hadda si aad u qabsatid ballanta tallaalka COVID-19

Wisconsin Department of Health Services (Waaxda Adeegyada Caafimaadka ee Wisconsin ama DHS) waxay taageereysaa Center for Disease Control and Prevention’s (Xarunta Xakameynta iyo Ka-hortegidda Cudurrada ama CDC) talooyinkeeda ah COVID-19 inuu tallaalku u yahay difaaca ugu fiican ee lagu yareyn karo faafidda faayruska COVID-19. Tallaalku waa bilaash, caddeynta caymiska, aqoonsiga shakhsiga, ama dhalashada looma baahna.

Qaadashada Tallaallada - Qof kasta oo gaaray ama ka weyn 6 bilood waxa uu xaq u leeyahay tallaalka COVID-19. Qaadashada Tallaallada waa qiyaas ah hal ilaa saddex jeer oo ah Novavax, Moderna, Pfizer, ama Johnson & Johnson

 • Pfizer waxaa qaadan kara qof kasta oo gaaray ama ka weyn 6 bilood
  • Carruurta ay da'doodu u dhaxeyso 6 bilood ilaa 4 jir waa in ay qaataan 3-jeer oo ah qiyaasta ku fiican inta u dhaxaysa 21 maalmood marka koowaad iyo marka labaad, iyo 8 toddobaad oo ah inta u dhaxaysa qiyaasta labaad iyo tan saddexaad
  • Pfizer waxaa qaadan kara qof kasta oo gaaray ama ka weyn 5 jir oo waxaa la qaataa 2-jeer oo ay u dhaxeyso 21 maalmood
 • Moderna waxaa qaadan kara qof kasta oo gaaray ama ka weyn 6 bilood oo waxaa la qaataa 2-jeer oo ay u dhaxeyso 28 maalmood
 • Novavax waxaa qaadan kara qof kasta oo gaaray ama ka weyn 12 jir oo waxaa la qaataa 2-jeer oo ay u dhaxeyso 21-56 maalmood
 • Johnson & Johnson waxaa qaadan kara qof kasta oo gaaray ama ka weyn 18 jir oo waa 1-mar, hase ahaatee, xaalado badan awgood tallaallada COVID-19 ee Novavax, Pfizer, ama Moderna ayaa laga doorbidaa tallaalka COVID-19 ee Johnson & Johnson
 • Inta badan, dadka la tallaalo waxa loo tixgaliyaa “Tallaalid Buuxdaa” 2 toddobaad ka dib marka ay qaataan tallaalka qeybtii ugu dambeysay; Dadka uu habdhiskooda difaaca jirka yahay mid liita ah ama aad u daciifsan waxa ay xaq u yeelan karaan in ay qaataan tallaal dheeraad ah oo xoojinaya difaacooda

Tallaallada Xoojiyaha - Qof kasta oo gaaray ama ka weyn 5 sano ayaa qaadan kara

 • Waxaa cusub xoojiyeyaasha mRNA ee ilmaha gaaray ama ka weyn 5 jir
  • Tallaalka ah Pfizer ee guud ahaaneed ilmaha gaaray 5 jir iyo kuwa ka weyn ugu yaraan 2 bilood ka dib markay qaataan tallaallada laga rabo ee u ah difaacid kale
  • Tallaalka ah Moderna ee guud ahaaneed ee ilmaha gaaray 6 jir iyo kuwa ka weyn ugu yaraan 2 bilood ka dib markay qaataan tallaallada laga rabo ee u ah difaacid kale
 • Fadlan ogow: Keydka noo yaalla ayaa nagu yar, sidaas awgeed tallaalka Xoojiyaha Bivalent mar kasta lagama heli karo xarun kata.

Tallaalka dheeraadka ah:
DHS iyo CDC waxa ay kula talinayaan dadka uu difaaca jirkoodu yahay mid hooseeya ama aad u daciifsan in ay qaataan tallaalka dheeraadka ah ee mRNA COVID-19 ugu yaraan 28 maalmood ka dib markay qaateen qeybtii labaad ee Pfizer ama Moderna tallaalkooda. Wixii la xiriira faahfaahinta tallaalka dheeraadka ah, booqo DHS Tallaalka Kale COVID-19 Dheeraad ah boggooda intarnetka.

Si laguugu caawiyo diiwaangelinta ballanta ama caawimaad kale oo ah diiwaanka tallaalka, fadlan soo garaac 844-684-1064 (lacag-la'aan). Wixii faahfaahin ah oo ku saabsan diiwaanka tallaalka, sida liiska goobaha laga qaadan karo, booqo Wisconsin Department of Health Services (Waaxda Adeegyada Caafimaadka ee Wisconsin) bogga intarnetka ee diiwaanka tallalka COVID-19.

Fiiro gaar ah: Boggani wuxuu u baahan yahay adeegsiga noocyadan baroowsarada ee soo socda: Google Chrome (nooca ugu dambeeyay), Microsoft Edge (nooca ugu dambeeyay), Safari (nooca ugu dambeeyay)