Para registrarse en español, consulte el menú desplegable de selección de idioma en la parte superior derecha de esta pantalla.

Xav rau npe ua Ntawv Hmoob, xyuas qhov xaiv hom lus saum toj sab xis ntawm daim phiaj kom rub tau los xaiv.

Si aad iskugu diiwaangeliso Af-soomaali, fiiri liiska xulashada luuqada ee ku yaala midigta sare ee shaashaddan.

使用简体中文进行疫苗注册,请致电 844-684-1064.

हिंदी में वैक्सीन के पंजीकरण करने के लिए, कृपया 844-684-1064 पर कॉल करें।

Tallaalka COVID‑19 ee Wisconsin

Tallaallo ah COVID-19 oo cusub ayaa loo hayaa qof kasta oo gaaray 6 bilood ama ka weyn.

In la wada qaato tallaallada lagugula taliyo ee COVID-19 waa sida ugu fiican ee la isaga ilaalin karo in aan si daran loogu xanuunsan, oo isbitaal loogu seexan, ama xanuunkan loogu dhiman.

Tallaallada COVID-19 dhib ma laha, waa shaqeynayaan, waa bilaash, oo hadda Wisconsin oo dhan si aad ah ayaa looga heli karaa. Maantaba sameyso qorshe aad ku difaacdo naftaada iyo qoyskaaga!

Goobaha tallaalka COVID-19 ee kuu dhow ka raadso vaccines.gov ama soo garaac taleefanka lacag la'aanta ah ee 1-844-684-1064.

Si aad u hesho macluumaadka guud ee tallaalka COVID-19, booqo Tallaalka COVID-19 ee Wisconsin Department of Health Services (Waaxda Adeegyada Caafimaadka).